Atentie Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. Continuarea navigatiei presupune acceptul folosirii cookie-urilor!
OK

Politica de confidentialitate & Cookie

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE si POLITICA DE COOKIE

PREAMBUL

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare "Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreste crearea unui cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene care sa nu mai necesite masuri nationale de implementare.

Love Island se aliniaza prevederilor Regulamentului si a actualizat Politicile de Confidentialitate privind procesarea datelor cu caracter personal insa si Politica de Cookie.

Inainte de a citi Politica de confidentialitate si Politica de Cookie vrem sa expunem drepturile dumneavoastra ca si utilizator al platformei www.loveisland.ro asupra datelor personale furnizate.

Dreptul de acces presupune ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu character personal care va primesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna ca ai dreptul de a solicita sa iti stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iti retragi consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Love Island nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru.

In plus, din 25 mai 2018, daca ai nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale te poti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa info@loveisland.ro. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate stabilesc termenii și condițiile în care "GEMlNl MARKETlNG S.R.L." (denumită în continuare "LOVEISLAND.ro"), cu sediul social la București, str. Nades, nr. 46D, etajul 1, camera nr. 1, sector 1, o societate care realizează în prezent vânzări sub marca comercială LOVEISLAND în România , în calitate de operatori de date în comun, în scopurile acestei Politici de confidențialitate (în continuare, împreună, "Noi" sau "Operatorii de date"), procesăm datele personale pe care ni le furnizați atunci când utilizați Site-ul web www.loveisland.ro (denumit în continuare "Site-ul web") – conform GDPR.

Când utilizați Platforma, de fiecare ata când ne furnizați sau este necesar să accesăm orice fel de informații care, datorită caracteristicilor lor, ne permit să vă identificăm, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de facturare sau livrare, numărul de telefon, dispozitiv etc. (denumite în continuare “Date Personale”), fie că se realizează în scopuri de navigare, achiziție a produselor noastre, fie pentru a folosi serviciile sau funcțiile noastre, vi se va aplica această Politică de confidențialitate – conform GDPR și cea privind modulele cookie, Condițiile de utilizare și de cumpărare și alte documente citate în acest document (în comun "Termenii și Condițiile"), care sunt aplicabile în orice moment și trebuie analizate pentru a vă asigura că sunteți de acord cu acestea.

1. SCOPURILE COLECTĂRII ȘI PROCESĂRII DATELOR PERSONALE

Rețineți că, înainte de a utiliza oricare dintre serviciile sau funcțiile disponibile pe Platformă, trebuie să citiți această Politică de confidențialitate, precum și Termenii și condițiile din secțiunea specifică referitoare la serviciul sau funcționarea platformei. În fiecare secțiune, puteți vedea dacă există anumite condiții specifice de utilizare sau dacă acestea necesită o prelucrare specifică a datelor dvs. personale.

Nefurnizarea unor informații obligatorii poate însemna că nu vom putea gestiona înregistrarea dvs. ca utilizator sau nu vom putea utiliza anumite funcții sau servicii disponibile prin intermediul platformei.

Utilizatorul (dumneavoastră) garantează că datele personale furnizate sunt adevărate și exacte și este de acord să raporteze orice schimbare sau modificare în timp util. Dacă ne furnizați datele personale ale unor terțe părți, sunteți singurul responsabil pentru informarea acestora și pentru obținerea consimțământului acestora pentru ca aceste detalii să fie furnizate în scopurile indicate în secțiunile corespunzătoare din această Politică de confidențialitate. Orice pierdere sau deteriorare cauzată Platformei, Operatorilor de date sau oricărei terțe părți prin comunicarea unor informații eronate, inexacte sau incomplete prin formularele de înscriere, va fi în responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.

Operatorii de date, după caz, vor utiliza Datele Personale în următoarele scopuri:

1.1 Pentru a gestiona înregistrarea dvs. ca utilizator al platformei. Datele Personale pe care ni le furnizați vor fi utilizate pentru a vă identifica ca utilizator al Platformei și pentru a vă oferi acces la diferitele sale funcții, produse și servicii disponibile pentru dvs. ca utilizator înregistrat.

1.2 Dezvoltarea, respectarea și încheierea contractului de cumpărare pentru produsele pe care le-ați achiziționat sau orice alt contract cu noi prin Platformă. În special, trebuie să aveți în vedere următoarele:

I. În cazul în care ați achiziționat un Card Cadou (Voucher, Bon) dacă ne furnizați datele personale ale unor terțe părți, sunteți responsabil de informarea acestora și de obținerea consimțământului acestora, astfel încât, în conformitate cu Condițiile de utilizare și de achiziție ale Platformei, să putem procesa datele lor în scopul: (a) gestionării livrării sau a confirmării primirii Cardului Cadou și (b) rezolvarea oricărei solicitări pe care dvs. sau terța parte ați putea să o faceți.

II. Dacă aveți un Card Cadou (Voucher, Bon) și doriți să returnați bunuri asociate cu acesta prin intermediul Platformei, vom folosi datele personale furnizate în formularul de returnare pentru (a) gestionarea cererii și prelucrarea colectării bunurilor de la adresa dvs. de domiciliu (b) a ne ocupa de solicitările legate de Bonul Cadou sau returnarea pe care doriți să o faceți și (c) confirmarea aprobării returnării și trimiterea voucherului cu suma de rambursare, prin e-mail sau prin alte mijloace electronice echivalente.

1.2 Să vă contactăm prin e-mail, telefon, SMS, cu privire la actualizările sau comunicărilor informative legate de funcțiile, produsele sau serviciile contractate, inclusiv update-uri de securitate ale Platformei, atunci când implementarea acestora este necesară sau rezonabilă.

1.3 Gestionarea solicitărilor făcute utilizând canalele de servicii clienți, disponibile în legătură cu Platforma (CHAT, CONT OFICIAL SOCIAL MEDIA) monitorizarea calității serviciilor noastre.

Durata prelucrării datelor este fie pentru (i) perioada prevăzută de lege; sau (ii) o perioadă nedeterminată, dacă legile și regulamentele aplicabile o permit. Cu toate acestea, în acest caz, va informam că orice prelucrare a datelor va înceta după primirea solicitării dvs., că anumite date sau toate datele dvs. vor fi eliminate; (iii) sau până la încetarea existenței scopului relevant aplicabil anumitor date. De exemplu, datele referitoare la comenzile dvs. vor fi prelucrate atâta timp cât operatorul de date este obligat să dețină astfel de date în conformitate cu legile aplicabile și va fi șters odată ce acest scop legal va înceta să mai existe.

2. ABONARE LA NEWSLETTER

Dacă autorizați abonarea la Newsletter-ul LOVEISLAND, vă vom furniza informații cu privire la produsele și serviciile noastre prin diferite mijloace, cum ar fi prin e-mail.

Abonarea la Newsletter-ul LOVEISLAND poate atrage după sine utilizarea Datelor dvs. Personale pentru a face publicitate personalizată referitoare la produsele și serviciile noastre, disponibilă prin e-mail. În scopul îmbunătățirii serviciului pe care vi-l oferim, vă informăm că Datele Personale referitoare la achizițiile dvs. în magazinele online, gusturile și preferințele pot fi utilizate în scopul analizei, generării de profiluri de utilizator, studii de marketing, studii de calitate și îmbunătățirea interacțiunii cu clientul nostru.

De asemenea, vă puteți dezabona în orice moment la secțiunea Newsletter a platformei sau urmând informațiile pe care le furnizăm în fiecare comunicare.

3. DREPTURI DE PROTECȚIE A DATELOR

Operatorii de date se angajează să respecte confidențialitatea Datelor dvs. Personale și să vă garanteze că vă puteți exercita drepturile. Vă puteți exercita dreptul de a fi informat, de a accesa, de a rectifica, de a anula datele personale, de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale prin trimiterea unui e-mail la adresa: info@loveisland.ro, indicând motivul solicitării.

Dacă decideți să exercitați aceste drepturi și dacă o parte din datele personale pe care le-ați furnizat a fost adresa dvs. de e-mail, vă rugăm să specificați această circumstanță în cererea dvs. scrisă, indicând adresa de e-mail de la care doriți să vă exercitați dreptul de acces, rectificare, anulare și opoziție.

4. ALTE UTILIZĂRI NECESARE ALE DATELOR PERSONALE

Pentru a îndeplini scopurile indicate în această Politică de confidențialitate, poate fi necesar să vă transferăm Datele Personale către terți care ne furnizează servicii de suport, cum ar fi organisme financiare, entități care luptă împotriva fraudei, furnizori de servicii tehnologice, logistice, de transport și livrare servicii, servicii pentru clienți și/ sau servicii care analizează tranzacțiile efectuate pe platformă cu scopul de a oferi utilizatorilor garanții suficiente în operațiuni comerciale etc.

Prin acceptarea acestei Politici de confidențialitate, ne autorizați în mod expres să procesăm și să transferam Datele Personale furnizorilor de servicii menționați, pentru scopurile descrise în prezenta Politică.

POLITICA DE COOKIE

Utilizăm cookie-uri, care reprezintă fișiere mici cu informații despre navigația dumneavoastră în această Platformă, al cărei principal obiectiv este de a vă ușura navigația. Vă rugăm să citiți Politica noastră de module cookie pentru a afla mai multe despre cookie-urile pe care le folosim, scopul lor și alte informații de interes.

Ce este un cookie?

Un cookie este un mic fişier text pe care un site web îl plasează pe PC-ul, telefonul sau un alt dispozitiv al dvs. şi care conţine informaţii despre mişcările dvs. pe site-ul respectiv. Cookie-urile sunt necesare pentru a facilita răsfoirea şi a o face mai plăcută şi nu vă afectează computerul.

Deşi în această politică se utilizează termenul general de „cookie”, deoarece aceasta este principala metodă de stocare a informaţiilor pe care o utilizează acest site web, se utilizează şi spaţiul de „Stocare locală” al browser-ului în aceleaşi scopuri ca şi cookie-urile. Întreaga informaţie inclusă în această secţiune se aplică şi acestei „Stocări locale”.

La ce se utilizează cookie-urile pe acest site web?

Cookie-urile reprezintă o parte esenţială a modului de funcţionare a site-ului nostru web. Obiectivul principal al cookie-urilor noastre este îmbunătăţirea experienţei de răsfoire.

Informaţiile colectate de cookie-uri ne permit, de asemenea, să îmbunătăţim site-ul web, estimând numărul şi şabloanele de utilizare, să adaptăm site-ul web la interesele individuale ale utilizatorilor, să accelerăm căutările etc.

În anumite cazuri, dacă am obţinut consimţământul dvs. în cunoştinţă de cauză, putem utiliza cookie-uri, tag-uri sau alte dispozitive similare pentru a obţine informaţii care ne permit să vă afişăm pe site-ul nostru web, pe cele ale terţilor sau prin orice alt mijloc, anunţuri publicitare bazate pe analiza deprinderilor dvs. de răsfoire.

La ce NU sunt utilizate cookie-urile pe acest site web?

Nu stocăm informaţii sensibile de identificare personală, cum sunt adresa, parola, datele în cookie-urile pe care le utilizăm.

Cine utilizează informaţiile stocate în cookie-uri?

Informaţiile stocate în cookie-urile site-ului nostru web sunt utilizate exclusiv de către noi, cu excepţia celor identificate mai jos drept „cookie-uri ale terţilor”, utilizate şi gestionate de entităţi externe pentru a ne furniza servicii solicitate de noi pentru a îmbunătăţi serviciile noastre şi experienţa utilizatorilor care răsfoiesc site-ul nostru web. Principalele servicii pentru care se utilizează aceste „cookie-uri ale terţilor” sunt obţinerea de statistici referitoare la acces şi garantarea tranzacţiilor de plată efectuate.

Cum pot evita utilizarea cookie-urilor pe acest site web?

Dacă preferaţi evitarea utilizării cookie-urilor pe această pagină, având în vedere limitările de mai sus, trebuie, în primul rând, să dezactivaţi în browser utilizarea cookie-urilor şi, în al doilea rând, să eliminaţi cookie-urile salvate în browser asociate acestui site web.

Această posibilitate de a evita utilizarea cookie-urilor poate fi activată de către dvs. în orice moment.

Cum dezactivez şi împiedic utilizarea cookie-urilor?

Puteţi restrânge, bloca sau elimina cookie-urile de pe acest site web în orice moment, modificând configuraţia browser-ului dvs. urmând paşii de mai jos. Deşi setările fiecărui browser sunt diferite, configurarea cookie-urilor este efectuată, de obicei, în meniul „Preferinţe” sau „Instrumente”. Pentru mai multe detalii privind configurarea cookie-urilor în browser-ul dvs., consultaţi meniul „Ajutor” al acestuia.

Cum dezactivez şi împiedic utilizarea cookie-urilor?

În continuare, includem un tabel cu cookie-urile, tag-urile sau alte dispozitive similare utilizate de acest site web şi informaţii privind scopul, durata şi administrarea (proprie sau de către terţi) a fiecăruia.

Cookie-uri tehnice şi de personalizare: de identificare şi autentificare, de răsfoire, de personalizare a interfeţei, pentru favorite etc.

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru identificarea utilizatorului în timpul sesiunii, evitarea repetării de către utilizator a proceselor de autentificare pe site-ul web, accelerarea anumitor procese ale site-ului web, reţinerea selecţiilor efectuate în timpul sesiunii sau la accesările ulterioare, reţinerea paginilor deja vizitate etc.

COOKIE-URI

SCOPUL

DURATA

ADMINISTRARE

Identificarea utilizatorului

Sunt utilizate pentru identificarea şi autentificarea utilizatorului. Conţin, de asemenea, date tehnice privind sesiunea utilizatorului, cum sunt, de exemplu, timpul de aşteptare pentru conectare, identificarea sesiunii etc.

Sesiune

Proprii

Identificarea sesiunii

Identifică sesiunea HTTP a utilizatorului. Sunt comune tuturor aplicaţiilor web pentru identificarea solicitărilor utilizatorului din timpul unei sesiuni.

Sesiune

Proprii

Starea răsfoirii

Acestea permit identificarea stării răsfoirii utilizatorului (iniţierea sesiunii, prima pagină, primul acces, starea unui scroll, starea unui vot etc.).

Sesiune

Proprii

Selecţiile utilizatorului

Acestea stochează valorile sesiunii selectate de utilizator, cum sunt magazinul, produsele, mărimea etc.

Sesiune

Proprii

Favorite şi ultimele selecţii

Acestea permit reţinerea selecţiilor preferate ale utilizatorului (de exemplu, magazine) sau a ultimelor selecţii (magazine, produse, consimţământul pentru instalarea cookie-urilor etc.), la accesările ulterioare ale site-ului web.

Persistente

Proprii

Coş de cumpărături

Acestea stochează informaţii privind mini-coşul de cumpărături şi datele de identificare ale utilizatorului asociate coşului respectiv.

Sesiune

Proprii

Protocoale

Acestea permit gestionarea comutării între un domeniu (protocol) sigur (https) şi unul nesigur (http).

Sesiune

Proprii


Cookie-uri de analiză a răsfoirii

Aceste cookie-uri obţin informaţii generale cu privire la accesul utilizatorilor la site-ul web (nu la conţinutul acestuia), pentru a ne oferi ulterior informaţii agregate cu privire la accesul respectiv, în scopuri statistice.

COOKIE-URI

SCOPUL

DURATA

ADMINISTRARE

Provenienţa (WC_GASource)

Se utilizează pentru a cunoaşte provenienţa unui utilizator atunci când ajunge pe o pagină din acest site web; de exemplu, dacă ajunge la pagina cu detalii privind produsul de la o grilă de produse, de la motorul de căutare sau de la o pagină externă.

Persistente

Proprii

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz etc.)

Acestea permit efectuarea urmăririi site-ului web prin intermediul instrumentului Google Analytics, un serviciu furnizat de Google pentru a obţine informaţii privind accesul utilizatorilor la site-urile web. Anumite date sunt stocate pentru analiza ulterioară, de exemplu: de câte ori vizitează utilizatorul site-ul web, data primei şi ultimei vizite a utilizatorului, durata vizitelor, de la ce pagină a accesat utilizatorul site-ul web, ce motor de căutare a fost utilizat pentru a se ajunge la site-ul web sau pe ce link s-a făcut clic, din ce loc din lume a accesat utilizatorul site-ul web etc. Configuraţia acestor cookie-uri este predeterminată de serviciul oferit de Google, motiv pentru care vă sugerăm să consultaţi pagina de confidenţialitate a Google Analytics, http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html, pentru mai multe informaţii despre cookie-urile utilizate şi dezactivarea acestora (având în vedere că nu suntem răspunzători pentru conţinutul sau acurateţea site-urilor web ale terţilor).

Persistente

De terţă parte


Cookie-uri de analiză a cumpărăturilor

Aceste cookie-uri permit colectarea de informaţii despre dispozitivul de pe care se efectuează achiziţia pe acest site web, în scopul verificării faptului că tranzacţiile respective prezintă garanţii suficiente pentru clienţi.

COOKIE-URI

SCOPUL

DURATA

ADMINISTRARE

Dispozitivul de cumpărare (thx_guid)

Acestea sunt utilizate pentru identificarea în mod unic a dispozitivului (PC, telefon etc.) de pe care sunt efectuate cumpărăturile pe acest site web, pentru analiza ulterioară a acestora, astfel încât să le putem oferi clienţilor noştri garantarea suficientă a tranzacţiilor lor de cumpărare. Informaţiile conţinute de aceste cookie-uri sunt colectate de o societate externă pentru efectuarea analizei respective.

Persistente

Proprii


Cookie-uri de publicitate sau remarketing

Sunt acele cookie-uri care ne permit să gestionăm spaţiile de publicitate afişate pe reţele de conţinut, pe baza vizitelor anterioare ale utilizatorilor pe site-ul nostru web. Acestea sunt cookie-uri de primă parte, de terţă parte şi persistente, care determină tipul de anunţuri publicitare afişate utilizatorului pe baza răsfoirii de către acesta a site-ului web. Este posibil ca utilizatorul să vadă anunţuri publicitare de pe site-ul nostru web pe alte pagini.

COOKIE-URI

SCOPUL

DURATA

ADMINISTRARE

Dublu-clic (PREF, „id” etc.).

Cookie-ul Dublu-clic (Google Inc.) ne permite să afişăm anunţuri publicitare asociate cu acest site web utilizatorilor care l-au vizitat/răsfoit. Anunţurile publicitare asociate site-ului web pot fi afişate utilizatorilor când aceştia răsfoiesc alte site-uri web în reţeaua de conţinut sau în reţeaua Google Display, sau când caută pe Google termeni referitori la produsele de pe acest site web. Configuraţia acestor cookie-uri este predeterminată de serviciul oferit de Google, motiv pentru care vă sugerăm să consultaţi pagina http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/, pentru mai multe informaţii despre cookie-urile utilizate şi dezactivarea acestora (având în vedere că nu suntem răspunzători pentru conţinutul sau acurateţea site-urilor web ale terţilor).

Persistente

De terţă parte

Etichetă de conversie

Această etichetă, prezentă pe pagina de confirmare a comenzilor, generează un cookie care este utilizat pentru a monitoriza vânzările şi alte conversii ale anunţurilor publicitare Google Adwords (Google Inc.). Cu alte cuvinte, acest cookie este utilizat pentru a analiza câţi utilizatori care vin pe site-ul nostru web un urma unui clic pe reclamele noastre efectuează în cele din urmă o achiziţie. Unii dintre parametrii sau valorile utilizate pentru analiza răsfoirii sunt: informaţii de identitate conversie, etichetă de conversie şi costul comenzii plasate, asociate cu anunţul publicitar de la care vine utilizatorul.

Persistente

De terţă parte

Acest tabel informativ va fi actualizat cât de repede posibil pe măsură ce se modifică serviciile oferite prin intermediul acestui site web. Totuşi, punctual pe parcursul actualizării respective, se poate întâmpla ca tabelul informativ să nu conţină anumite cookie-uri, tag-uri sau alte sisteme similare, deşi întotdeauna vor fi sisteme cu scopuri identice celor din prezentul tabel.

Ultima modificare facuta la prezentul document: 11 Mai 2018.----Confidentialitatea dateleor si tranzactiilor sunt o prioritate pentru noi. Mai multe decat atat, toate comenzile sunt expediate in ambalaje neutre pentru a proteja intimitatea dumneavoastra. Ne angajam sa respectam caracterul privat si securitatea informatilor furnizate de catre dumneavoastra atunci cand utilizati aceste site, inclusiv a datelor cu caracter personal. Vizitarea acestui site de catre dumneavoastra se supune Termenilor si Conditiilor de Utilizare si Politicii de Confidentialitate si implica acceptul dumneavoastra cu privire la acestea. Toata corespendenta primita si trimisa este strict confidentiala. Ambele parti (www.loveisland.ro si dumneavostra) sunt obligate se pastreze secretul corespondentei. Acesta poate fi divulgat catre terti numai cu acordul scris al celeilate parti. Abonarea la newsletterul nostru esta gratuita si implica acordul dumneavoastra asupra Termenilor si Conditiilor de Utilizare. Daca veti dori sa va dezabonati de la newsletterul nostru si sa nu mai primiti mesaje din partea noastra, o puteti face oricand, daca veti apasa pe butonul de dezabonare trimis in fiecare newsletter. Nu folosim si nu incurajam trimiterea de mesaje nesolicitate.

Putem colecta de la dumneavoastra date cu caracter personal dar numai cu acordul dumneavoastra si daca ni le furnizati voluntar. Formularul de inregistrare prezent pe site cere informatii prin care puteti fi identificat, contactat si vi se pot factura si livra produsele comandate. Nu colectem informatii si nu prelucram date despre ce pagini accesati in interiorul www.loveisland.ro, nici adresa IP de la care site-ul este vizitat. Putem folosi in cadrul site-ului nostru cookies, stocand temporar date cu caracter personal pentru a imbunatati securitatea accesului si pentru a va furniza un serviciu cat mai bun. In cazul in care ne trimiteti un e-mail, adresa de e-mail va fi folosita pentru a va trimite un raspuns si mesajul dumneavoastra este retinut pentru referinte viitoare in cazul in care decideti sa ne contactati din nou.

Nu dezvaluim datele cu caracter personal catre terti decat daca acest lucru este cerut de lege sau in cazurile de buna credinta in care aceste actiuni sunt necesare pentru: conformarea la rigorile legii, protejarea si apararea drepturilor de proprietate sau actionarea in circumstante de urgenta pentru protejarea sigurantei personale a angajatilor, utilizatorilor de produse sau servicii sau a persoanelor publice. Atunci cand suntem solicitati sa furnizam date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvaluite doar acele date necesare indeplinirii obiectului solicitarii. Nu vindem, schimbam sau inchiriem date cu caracter personal catre terti. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizam noile tehnologii in domeniu si, atunci si daca este cazul, le aplicam in vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

Termeni si Conditii de Utilizare se aplica de asemenea accesului/vizitei dumneavoastra pe site.

Inregistrare ANSPDCP: 36623 pentru "Servicii de comunicatii electronice".

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Gemini Marketing are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este exclusiv a de informa clientii despre: statusul comezilor, evaluarea procesului de vanzare sau promotii. Activitatea desfasurata presupune prelucrari statistice, de marketing si publicitate, trimiterea de newsletter, felicitari, tichete cadou, efectuarea de cercetari de piata sau studierea comportamentului consumatorului.

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru prelucrarea comenzilor. Refuzul dvs. determină imposibilitatea livrarii unei comenzi.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: clienti.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Gemini Marketing?

□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Gemini Marketing. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).

Pentru buna desfasurare a activitatii de preluare si livrare comenzi, prelucram date cu caracter personal conform Legii 677 / 2001, in deplina siguranta si doar date care se furnizeaza voluntar la plasarea unei comenzi sau pentru promotii.

Nu promovam spam-ul, nu vindem si nu folosim bazele de date in alte scopuri comerciale in afara bunlui demers al acestui site.

Completand datele unei cont de inregistrare, plasare comanda sau ale unei promotii, clientii sunt de accord ca datele lor sa intre in baza noastra de date si sa fie stocate si utilizate in scopurile mentionate atat de noi cat si de colaboratorii nostri (firme de curierat, agentii de marketing, procesatori de plati sau institutii financiare), insa strict pentru activitatea acestui site.

Respectam toate drepturile ce decurg din legea 677 / 2001. Clientul ale carui date sunt in posesia noastra, are drept deplin asupra acestora, de acces la ele, de modificare sau de stergere in orice moment, printr-o simpla solicitare scrisa, conform normelor legale.