Politica de confidentialitate & Cookie

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE si POLITICA DE COOKIE

PREAMBUL

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare "Regulamentul”) este aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreste crearea unui cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene care sa nu mai necesite masuri nationale de implementare.

Love Island se aliniaza prevederilor Regulamentului si a actualizat Politicile de Confidentialitate privind procesarea datelor cu caracter personal insa si Politica de Cookie.

Inainte de a citi Politica de confidentialitate si Politica de Cookie vrem sa expunem drepturile dumneavoastra ca si utilizator al platformei www.loveisland.ro asupra datelor personale furnizate.

Dreptul de acces presupune ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu character personal care va primesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna ca ai dreptul de a solicita sa iti stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iti retragi consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Love Island nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Aveti dreptul sa va retrageti consimtamantul in orice moment pentru orice prelucrari care se bazeaza pe consimtamant ca temei legal.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru.

In plus, din 25 mai 2018, daca ai nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale te poti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa info at loveisland punct ro. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate stabilesc termenii și condițiile în care "GEMlNl MARKETlNG S.R.L." (denumită în continuare "LOVEISLAND.ro"), cu sediul social la București, str. Nades, nr. 46D, etajul 1, camera nr. 1, sector 1, RO34545304, email: info at loveisland punct ro, tel: 0752270222, o societate care realizează în prezent vânzări sub marca comercială LOVEISLAND în România , în calitate de operatori de date în comun, în scopurile acestei Politici de confidențialitate (în continuare, împreună, "Noi" sau "Operatorii de date"), procesăm datele personale pe care ni le furnizați atunci când utilizați Site-ul web www.loveisland.ro (denumit în continuare "Site-ul web") – conform GDPR.

Când utilizați Platforma, de fiecare ata când ne furnizați sau este necesar să accesăm orice fel de informații care, datorită caracteristicilor lor, ne permit să vă identificăm, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de facturare sau livrare, numărul de telefon, dispozitiv etc. (denumite în continuare “Date Personale”), fie că se realizează în scopuri de navigare, achiziție a produselor noastre, fie pentru a folosi serviciile sau funcțiile noastre, vi se va aplica această Politică de confidențialitate – conform GDPR și cea privind modulele cookie, Condițiile de utilizare și de cumpărare și alte documente citate în acest document (în comun "Termenii și Condițiile"), care sunt aplicabile în orice moment și trebuie analizate pentru a vă asigura că sunteți de acord cu acestea.

1. SCOPURILE COLECTĂRII ȘI PROCESĂRII DATELOR PERSONALE

Va rugam să citiți Politică de confidențialitate, precum și Termenii și condițiile din secțiunea specifică referitoare la serviciul sau funcționarea platformei. În fiecare secțiune, puteți vedea dacă există anumite condiții specifice de utilizare sau dacă acestea necesită o prelucrare specifică a datelor dvs. personale.

Nefurnizarea unor informații obligatorii poate însemna că nu vom putea gestiona înregistrarea dvs. ca utilizator sau nu vom putea utiliza anumite funcții sau servicii disponibile prin intermediul platformei.

Utilizatorul (dumneavoastră) garantează că datele personale furnizate sunt adevărate și exacte și este de acord să raporteze orice schimbare sau modificare în timp util. Dacă ne furnizați datele personale ale unor terțe părți, sunteți singurul responsabil pentru informarea acestora și pentru obținerea consimțământului acestora pentru ca aceste detalii să fie furnizate în scopurile indicate în secțiunile corespunzătoare din această Politică de confidențialitate. Orice pierdere sau deteriorare cauzată Platformei, Operatorilor de date sau oricărei terțe părți prin comunicarea unor informații eronate, inexacte sau incomplete prin formularele de înscriere, va fi în responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.

Operatorii de date, după caz, vor utiliza Datele Personale în următoarele scopuri:

1.1 Pentru a gestiona înregistrarea dvs. ca utilizator al platformei. Datele Personale pe care ni le furnizați vor fi utilizate pentru a vă identifica ca utilizator al Platformei și pentru a vă oferi acces la diferitele sale funcții, produse și servicii disponibile pentru dvs. ca utilizator înregistrat.

1.2 Dezvoltarea, respectarea și încheierea contractului de cumpărare pentru produsele pe care le-ați achiziționat sau orice alt contract cu noi prin Platformă. În special, trebuie să aveți în vedere următoarele:

1.3 Realizarea activitatilor de marketing.

I. În cazul în care ați achiziționat un Card Cadou (Voucher, Bon) dacă ne furnizați datele personale ale unor terțe părți, sunteți responsabil de informarea acestora și de obținerea consimțământului acestora, astfel încât, în conformitate cu Condițiile de utilizare și de achiziție ale Platformei, să putem procesa datele lor în scopul: (a) gestionării livrării sau a confirmării primirii Cardului Cadou și (b) rezolvarea oricărei solicitări pe care dvs. sau terța parte ați putea să o faceți.

II. Dacă aveți un Card Cadou (Voucher, Bon) și doriți să returnați bunuri asociate cu acesta prin intermediul Platformei, vom folosi datele personale furnizate în formularul de returnare pentru (a) gestionarea cererii și prelucrarea colectării bunurilor de la adresa dvs. de domiciliu (b) a ne ocupa de solicitările legate de Bonul Cadou sau returnarea pe care doriți să o faceți și (c) confirmarea aprobării returnării și trimiterea voucherului cu suma de rambursare, prin e-mail sau prin alte mijloace electronice echivalente.

· Să vă contactăm prin e-mail, telefon, SMS, cu privire la actualizările sau comunicărilor informative legate de funcțiile, produsele sau serviciile contractate, inclusiv update-uri de securitate ale Platformei, atunci când implementarea acestora este necesară sau rezonabilă.

· Gestionarea solicitărilor făcute utilizând canalele de servicii clienți, disponibile în legătură cu Platforma (CHAT, CONT OFICIAL SOCIAL MEDIA) monitorizarea calității serviciilor noastre.

Durata prelucrării datelor este fie pentru (i) perioada prevăzută de lege. Cu toate acestea, în acest caz, va informam că orice prelucrare a datelor va înceta după primirea solicitării dvs., că anumite date sau toate datele dvs. vor fi eliminate; (ii) sau până la încetarea existenței scopului relevant aplicabil anumitor date. De exemplu, datele referitoare la comenzile dvs. vor fi prelucrate atâta timp cât operatorul de date este obligat să dețină astfel de date în conformitate cu legile aplicabile și va fi șters odată ce acest scop legal va înceta să mai existe.

2. ABONARE LA NEWSLETTER

Dacă autorizați abonarea la Newsletter-ul LOVEISLAND, vă vom furniza informații cu privire la produsele și serviciile noastre prin diferite mijloace, cum ar fi prin e-mail.

Abonarea la Newsletter-ul LOVEISLAND poate atrage după sine utilizarea Datelor dvs. Personale pentru a face publicitate personalizată referitoare la produsele și serviciile noastre, disponibilă prin e-mail.

De asemenea, vă puteți dezabona în orice moment la secțiunea Newsletter a platformei sau urmând informațiile pe care le furnizăm în fiecare comunicare.

3. ALTE UTILIZĂRI NECESARE ALE DATELOR PERSONALE

Pentru a îndeplini scopurile indicate în această Politică de confidențialitate, poate fi necesar să vă transferăm Datele Personale către terți / imputerniciti care prelucreaza datele dvs. doar in numele nostru care ne furnizează servicii de suport, cum ar fi organisme financiare (firma contabilitate care intocmeste documentele contabile), entități care luptă împotriva fraudei, furnizori de servicii tehnologice, de transport și livrare servicii (firma de curierat), servicii pentru clienți și/ sau servicii care analizează tranzacțiile efectuate pe platformă cu scopul de a oferi utilizatorilor garanții suficiente în operațiuni comerciale (firma de programare, firma care ne presteaza serivii de SEO, firma care ne presteaza servicii de marketing).


POLITICA DE COOKIE

Utilizăm cookie-uri, care reprezintă fișiere mici cu informații despre navigația dumneavoastră în această Platformă, al cărei principal obiectiv este de a vă ușura navigația. Vă rugăm să citiți Politica noastră de module cookie pentru a afla mai multe despre cookie-urile pe care le folosim, scopul lor și alte informații de interes.

Ce este un cookie?

Un cookie este un mic fişier text pe care un site web îl plasează pe PC-ul, telefonul sau un alt dispozitiv al dvs. şi care conţine informaţii despre mişcările dvs. pe site-ul respectiv. Cookie-urile sunt necesare pentru a facilita răsfoirea şi a o face mai plăcută şi nu vă afectează computerul.

Deşi în această politică se utilizează termenul general de „cookie”, deoarece aceasta este principala metodă de stocare a informaţiilor pe care o utilizează acest site web, se utilizează şi spaţiul de „Stocare locală” al browser-ului în aceleaşi scopuri ca şi cookie-urile. Întreaga informaţie inclusă în această secţiune se aplică şi acestei „Stocări locale”.

La ce se utilizează cookie-urile pe acest site web?

Cookie-urile reprezintă o parte esenţială a modului de funcţionare a site-ului nostru web. Obiectivul principal al cookie-urilor noastre este îmbunătăţirea experienţei de răsfoire.

Informaţiile colectate de cookie-uri ne permit, de asemenea, să îmbunătăţim site-ul web, estimând numărul şi şabloanele de utilizare, să adaptăm site-ul web la interesele individuale ale utilizatorilor, să accelerăm căutările etc.

În anumite cazuri, dacă am obţinut consimţământul dvs. în cunoştinţă de cauză, putem utiliza cookie-uri, tag-uri sau alte dispozitive similare pentru a obţine informaţii care ne permit să vă afişăm pe site-ul nostru web, pe cele ale terţilor sau prin orice alt mijloc, anunţuri publicitare bazate pe analiza deprinderilor dvs. de răsfoire.

La ce NU sunt utilizate cookie-urile pe acest site web?

Nu stocăm informaţii sensibile de identificare personală, cum sunt adresa, parola, datele în cookie-urile pe care le utilizăm.

Cine utilizează informaţiile stocate în cookie-uri?

Informaţiile stocate în cookie-urile site-ului nostru web sunt utilizate exclusiv de către noi, cu excepţia celor identificate mai jos drept „cookie-uri ale terţilor”, utilizate şi gestionate de entităţi externe pentru a ne furniza servicii solicitate de noi pentru a îmbunătăţi serviciile noastre şi experienţa utilizatorilor care răsfoiesc site-ul nostru web. Principalele servicii pentru care se utilizează aceste „cookie-uri ale terţilor” sunt obţinerea de statistici referitoare la acces şi garantarea tranzacţiilor de plată efectuate.

Cum pot evita utilizarea cookie-urilor pe acest site web?

Dacă preferaţi evitarea utilizării cookie-urilor pe această pagină, având în vedere limitările de mai sus, trebuie, în primul rând, să dezactivaţi în browser utilizarea cookie-urilor şi, în al doilea rând, să eliminaţi cookie-urile salvate în browser asociate acestui site web.

Această posibilitate de a evita utilizarea cookie-urilor poate fi activată de către dvs. în orice moment.

Cum dezactivez şi împiedic utilizarea cookie-urilor?

Puteţi restrânge, bloca sau elimina cookie-urile de pe acest site web în orice moment, modificând configuraţia browser-ului dvs. urmând paşii de mai jos. Deşi setările fiecărui browser sunt diferite, configurarea cookie-urilor este efectuată, de obicei, în meniul „Preferinţe” sau „Instrumente”. Pentru mai multe detalii privind configurarea cookie-urilor în browser-ul dvs., consultaţi meniul „Ajutor” al acestuia.

Cum dezactivez şi împiedic utilizarea cookie-urilor?

În continuare, includem un tabel cu cookie-urile, tag-urile sau alte dispozitive similare utilizate de acest site web şi informaţii privind scopul, durata şi administrarea (proprie sau de către terţi) a fiecăruia.

Cookie-uri tehnice şi de personalizare: de identificare şi autentificare, de răsfoire, de personalizare a interfeţei, pentru favorite etc.

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru identificarea utilizatorului în timpul sesiunii, evitarea repetării de către utilizator a proceselor de autentificare pe site-ul web, accelerarea anumitor procese ale site-ului web, reţinerea selecţiilor efectuate în timpul sesiunii sau la accesările ulterioare, reţinerea paginilor deja vizitate etc.

COOKIE-URI

SCOPUL

DURATA

ADMINISTRARE

Identificarea utilizatorului

Sunt utilizate pentru identificarea şi autentificarea utilizatorului. Conţin, de asemenea, date tehnice privind sesiunea utilizatorului, cum sunt, de exemplu, timpul de aşteptare pentru conectare, identificarea sesiunii etc.

Sesiune

Proprii

Identificarea sesiunii

Identifică sesiunea HTTP a utilizatorului. Sunt comune tuturor aplicaţiilor web pentru identificarea solicitărilor utilizatorului din timpul unei sesiuni.

Sesiune

Proprii

Starea răsfoirii

Acestea permit identificarea stării răsfoirii utilizatorului (iniţierea sesiunii, prima pagină, primul acces, starea unui scroll, starea unui vot etc.).

Sesiune

Proprii

Selecţiile utilizatorului

Acestea stochează valorile sesiunii selectate de utilizator, cum sunt magazinul, produsele, mărimea etc.

Sesiune

Proprii

Favorite şi ultimele selecţii

Acestea permit reţinerea selecţiilor preferate ale utilizatorului (de exemplu, magazine) sau a ultimelor selecţii (magazine, produse, consimţământul pentru instalarea cookie-urilor etc.), la accesările ulterioare ale site-ului web.

Persistente

Proprii

Coş de cumpărături

Acestea stochează informaţii privind mini-coşul de cumpărături şi datele de identificare ale utilizatorului asociate coşului respectiv.

Sesiune

Proprii

Protocoale

Acestea permit gestionarea comutării între un domeniu (protocol) sigur (https) şi unul nesigur (http).

Sesiune

Proprii


Cookie-uri de analiză a răsfoirii

Aceste cookie-uri obţin informaţii generale cu privire la accesul utilizatorilor la site-ul web (nu la conţinutul acestuia), pentru a ne oferi ulterior informaţii agregate cu privire la accesul respectiv, în scopuri statistice.

COOKIE-URI

SCOPUL

DURATA

ADMINISTRARE

Provenienţa (WC_GASource)

Se utilizează pentru a cunoaşte provenienţa unui utilizator atunci când ajunge pe o pagină din acest site web; de exemplu, dacă ajunge la pagina cu detalii privind produsul de la o grilă de produse, de la motorul de căutare sau de la o pagină externă.

Persistente

Proprii

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmv, __utmz etc.)

Acestea permit efectuarea urmăririi site-ului web prin intermediul instrumentului Google Analytics, un serviciu furnizat de Google pentru a obţine informaţii privind accesul utilizatorilor la site-urile web. Anumite date sunt stocate pentru analiza ulterioară, de exemplu: de câte ori vizitează utilizatorul site-ul web, data primei şi ultimei vizite a utilizatorului, durata vizitelor, de la ce pagină a accesat utilizatorul site-ul web, ce motor de căutare a fost utilizat pentru a se ajunge la site-ul web sau pe ce link s-a făcut clic, din ce loc din lume a accesat utilizatorul site-ul web etc. Configuraţia acestor cookie-uri este predeterminată de serviciul oferit de Google, motiv pentru care vă sugerăm să consultaţi pagina de confidenţialitate a Google Analytics, http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html, pentru mai multe informaţii despre cookie-urile utilizate şi dezactivarea acestora (având în vedere că nu suntem răspunzători pentru conţinutul sau acurateţea site-urilor web ale terţilor).

Persistente

De terţă parte
Cookie-uri de publicitate sau remarketing

Sunt acele cookie-uri care ne permit să gestionăm spaţiile de publicitate afişate pe reţele de conţinut, pe baza vizitelor anterioare ale utilizatorilor pe site-ul nostru web. Acestea sunt cookie-uri de primă parte, de terţă parte şi persistente, care determină tipul de anunţuri publicitare afişate utilizatorului pe baza răsfoirii de către acesta a site-ului web. Este posibil ca utilizatorul să vadă anunţuri publicitare de pe site-ul nostru web pe alte pagini.

Acest tabel informativ va fi actualizat cât de repede posibil pe măsură ce se modifică serviciile oferite prin intermediul acestui site web. Totuşi, punctual pe parcursul actualizării respective, se poate întâmpla ca tabelul informativ să nu conţină anumite cookie-uri, tag-uri sau alte sisteme similare, deşi întotdeauna vor fi sisteme cu scopuri identice celor din prezentul tabel.

Ultima modificare facuta la prezentul document: 11 Mai 2018.